ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artyku³  

KIM JESTEŒMY ARTYKU£Y CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT KRONIKA KRAKOWA DZIŒ W POLSCE

Inne artyku³y

Pó³ prawdy to dalej k³amstwo 
18 luty 2018     
Szopka Noworoczna M. Wolskiego - Wa³êsa "¯ono Kiszczaka..."  
1 styczeñ 2017     
"Bezpieczna Polska" Beaty Szyd³o 
13 lipiec 2016     
Tusk przeciw fotomonta¿om 
30 kwiecieñ 2017     
ród³o buty i arogancji 
25 luty 2016      Artur £oboda
Rozmowa z El¿biet¹ 
10 luty 2011      Artur £oboda
Wielka burza na zakoñczenie Œwiatowych Dni M³odzie¿y 
31 lipiec 2016      Artur £oboda
Diagnoza i terapia 
23 maj 2016      Izabela Brodacka
300 cia³ kobiet zamordowanych w willi Bermana w Otwocku. "Szokuj¹ce info! Zbrodnie ¯ydów na Polakach. Berman i ukradzione Uzdrowisko! Krajski i Kornaœ!" 
4 grudzieñ 2018     
Fatalna kondycja rynków wschodz¹cych zwiastunem polskich problemów. Czêœæ 2. 
31 maj 2016      www.independenttrader.pl
Polska w ruinie nie przesta³a ni¹ byæ w wyniku zmiany w³adzy 
11 maj 2016      Artur £oboda
Apel o odebranie odznaczeñ pañstwowych Janowi Tomaszowi Grossowi 
24 luty 2016      Artur £oboda
Profesor to najczêœciej idiota 
16 kwiecieñ 2016      Artur £oboda
Przeczytaj uwaznie 
21 marzec 2010      Goska
Lewica, prawica, bêc! Trzecia ods³ona 
26 styczeñ 2013      Artur £oboda
W sid³ach PRL-u 
17 luty 2018      Artur £oboda
Kilka uwag o wspó³czesnych krytykach sztuki i nie tylko... 
26 padziernik 2012      Artur £oboda
Sztuka nie jest dla Ciebie 
14 kwiecieñ 2014      Artur £oboda
Antypolska wypowiedŸ Komorowskiego! 
19 maj 2015      Artur £oboda
Problem Stwarzania/Zag³uszania Informacji - Czêœæ druga. GOLEM* czyli „zachodni”, kabalistyczny System Dezinformacji 
3 sierpieñ 2009      Marek G³ogoczowski

 
 

Moneda Falsa

Discusiones recientes sobre la Ley de Gresham del sistema monetario en la edición de diciembre de 2009 de la publicación mensual Culture Wars, incluyen comentarios de la Ley de Grasham que nos dicen que moneda falsa empuja hacia afuera al bienestar común y también debe ser interpretado como diciendo que moneda barata empuja a un costado moneda de valor de acuerdo al autor W. Patrick Cunningham en su articulo titulado “Devouring our Young: Teen Ministry and the Politics of Discontinuity.” El autor quiere darle al lector ciertos antecedentes históricos sobre la Ley de Gresham.

Largas crisis económicas a principios del siglo 16 en Polonia fueron causadas por la inundación de Polonia con dinero devaluado impreso fraudulentamente por los Hohenzollern de Berlín, quienes desestabilizaron la economía polaca y dañaron el mercado de trigo de Vístula. Actuando como ministro de financias de Polonia, Nicolás Copérnico describió las necesarias reformas monetarias en su libro y mientras trabajaba para el Seym Polaco, estableció en 1526 una nueva unidad monetaria llamada “zloty.” Así es que “zloty” termino siendo la unidad básica del sistema monetario de Polonia.

Copérnico publico su libro sobre la reforma monetaria en latín cerca de 1526 bajo el titulo: “Monetae Cudende Ratio” en el cual, por primera vez en la historia, el declaro la ley monetaria que “falsa moneda empuja a moneda legitima fuera de circulación.” En ese entonces Thomas Gresham (1519-1579) tenia siete años de edad.

El Seym (cámara de diputados/representantes polacos) inmediatamente instituyo como ley El Acto de Reforma Monetaria de 1526. La reforma monetaria fue adoptada por Prusia en 1528 porque Prusia era entonces un estado satélite Polaco después que Albrecht Von Hohenzollern pago de rodillas el primer acto de homenaje en el mercado de Krakow en 1515 y reconoció el control del rey de Polonia sobre Prusia. Fue el primer pacto hecho en una Europa deshecha por conflictos religiosos entre un rey católico y un duque protestante.

La economía era una tradición en la familia Copérnico. Nicolás Copérnico padre estaba registrado en Krakow como agente de intercambios al por mayor con Gdansk. En 1454 Nicolás Copérnico padre actuaba como canciller del cardenal Zbiegniew Olesnicki de Polonia como un enviado al los estados prusos para negociar la unificación de Prusia con Polonia. Para ejecutar tal función Copérnico padre se mudo de Krakow a Torun en 1458 para estar mas cerca de Prusia y fue ahí donde nació Nicolás Copérnico hijo en 1473 quien se transformo en el padre de la astronomía moderna después de descubrir cerca de 1504 que la tierra circula en su eje cada 24 horas y que junto a los otros planetas esta en orbita alrededor del sol.

El calendario de Copérnico es astronómicamente correcto dentro de dos minutos por año. Esto resolvió el problema de la celebración de Pascuas en tiempo correcto, y fue usado a pesar de las protestas de John Calvin y Martín Luther quienes colgaron y quemaron en efigie a Copérnico en Magdeburgo llamándolo “El condenado astrónomo polaco.”

Los Hohenzollerns pagaron tributo a los reyes polacos por mas de un siglo. Los Hohenzollerns de Berlín fueron capaces de tomar ventaja del pánico de los bancos judíos en Polonia, después de la rebelión Cosaca y horribles hechos de 1648 en Ucrania. Estos bancos judíos temían las persecuciones que llevaran a la expulsión de todos los judíos, especialmente los usureros, de la misma manera que se había llevado a cabo previamente en España.

Los Hohenzollerns se beneficiaron a través de la transferencia de capital comercial de Polonia a Berlín por medio de los bancos judíos. En 1971 ellos pudieron proclamar el Reino de Prusia, con su capital en Berlín. Cuando el conflicto bélico Austro-Pruso (1740-1749) se llevo a cabo por la posesión de Silesia causo que el gobierno de Berlín quedara en bancarrota. Comenzó otra vez la inundación de Polonia con moneda falsa para recuperar las perdidas finánciales de Berlín. En ese entonces los prusos robaron de Leipzig el equipo necesario para imprimir zlotys falsos con la ayuda de judíos impresores . Berlín así continuaba actuando como parasito internacional y en tres ocasiones distintas propuso esquemas para derrumbar a la Republica de Nobles Polacos comenzando en el año 1656 y siguiendo esa acción de estado depredador en 1720 y 1733.

Los rusos incendiaron a Berlín en 1760. El primer ministro ruso Alexis Bestuzhev – Riumin trato de destruir el Reino de Prusia para prevenir que tal pudiera adquirir los medios necesarios para dominar los 350 principados alemanes y formar así un nuevo Reich Alemán con Berlín como su capital. Tal acto hubiera significado la unificación de Alemania por primera vez en la historia. Beshtuzhev propuso un intercambio en el cual Rusia adquiriría partes de Polonia y Bielorusia, mientras que Polonia adquiriría Silesia y Prusia Oriental poblada en la región de los lagos Mazurianos por Mazurs, colonos de Mazovia en Polonia. La propuesta fallo porque los ciudadanos polacos no querían ser subyugados al Zar de Rusia.

El milagro histórico de Prusia ocurrió cuando una mujer alemana nacida en Stettin creció y se transformo en Catalana II de Rusia y conspiro exitosamente en el asesinato de su esposo Peter III (1728-1762). El 9 de julio de 1762 Catalana comando el golpe de estado que la llevo al poder en San Petersburgo. Ese mismo año Berlín inicio la división de Polonia, 65 años después de la “Noche Sajona” (1699-1764) como la unión de Polonia con Sajonia es conocida. Fue el peor momento en la historia de Polonia. El Reino de Prusia se salvo de su destrucción y Berlín pudo provocar una serie de guerras entre Rusia y Polonia, cada guerra le dio a Berlín la oportunidad de robar tierras polacas y anexarlas a su dominio. De esa manera se puede decir que los polacos salvaron al Reino de Prusia de su liquidación total, después de 244 años de su creación.

La división de Polonia fue importantísima para que el Reino de Prusia pudiera adquirir tantas tierras combinadas por los 350 principados alemanes independientes que existían entonces. Así fue que el anexado de las provincias polacas fue la clave para el dominio de Berlín sobre toda Alemania.

Similarmente como paso con la ley monetaria de Copérnico, la cual los británicos llaman La Ley de Gresham, uno lee hoy en libros británicos declaraciones fraudulentas sobre la Segunda Guerra Mundial que los ingleses rompieron el codo militar alemán llamado Enigma. No fueron los ingleses quienes rompieron Enigma, fueron los polacos. Los mismos ingleses admiten esto y aceptan que el 25 de julio de 1939 Polonia le dio a Francia y a Inglaterra una copia a cada una del descifrado lingüístico de Enigma por medio de un dispositivo electro mecánico, completo con especificaciones, tarjetas perforadas y procedimientos para modificar cambios necesarios. Gracias al proceso polaco que rompió Enigma, el proceso británico llamado Ultra fue capaz de interpretar los mensajes secretos alemanes durante toda la guerra (1939-1945). En 1999 el experto Americano David A. Hatch del Centro de Historia Criptográfica, Agencia de Seguridad Nacional, Fort George G. Meade, Maryland, escribió que: “la descodificación de Enigma por Polonia fue una de las piedras fundamentales de la victoria aliada sobre Alemania.”

La historia de Enigma y del eterno problema con moneda falsa ahora llamado Gresham Law esta relacionado con la usurpación por los ingleses de los trabajos de Copérnico y los descodificadores polacos.

Nota especial del traductor: La astronomía de Nicolás Copérnico ha enriquecido a la ciencia, de eso no cabe duda, pero Copérnico también contribuyo a la ciencia económica mucho antes de que Gresham apareciera. La ciencia de descodificación polaca probo ser indispensable en la guerra contra Hitler. A través de la historia se ha comprobado que Inglaterra no tiene amigos ni enemigos, solo tiene intereses. Cuando la protección de esos intereses esta basada en mentiras y revisión histórica de los hechos hay que exponer a la luz la hipocresía política que existe y que no da crédito a Polonia por su heroísmo y contribuciones a través de los siglos

pogonowski.com
23 luty 2010

Iwo Cyprian Pogonowski 

  

Komentarze

  

Archiwum

Bud¿et katastrofy
padziernik 16, 2003
Prof. STEFAN KUROWSKI
Czyje Orlêta.
czerwiec 24, 2005
Jan Lucjan Wyciœlak
Do Redaktorów i W³aœcicieli liberalnych portali i prasy
kwiecieñ 2, 2008
Dariusz Kosiuir
Politycznie, trupi zaduch
grudzieñ 12, 2005
Marek Ol¿yñski
"Patrioci" z PO i PSL
lipiec 3, 2008
PAP
Panie Prezydencie!
wrzesieñ 8, 2006
mik4
Biznesmeni - oszuœci pod kluczem
sierpieñ 27, 2002
IAR
Illuminati
grudzieñ 3, 2006
Elzbieta
Analiza
styczeñ 2, 2006
Marek G³ogoczowski
Obrazy na murze zostaj¹, parking pod Wawelem znika
listopad 28, 2005
gazeta.pl
"Najwiêksza afera III RP"
czerwiec 6, 2006
PAP
Czy IV Rzeczpospolita spe³ni oczekiwania Polaków?
kwiecieñ 13, 2005
Ju¿ wiemy komu kolejny polskojêzyczny rz¹d s³u¿y
grudzieñ 29, 2005
PAP
S³owiañski bazar
sierpieñ 28, 2007
nades³a³ Marduk
Papie¿ o w³aœciwym miejscu Polski w UE
sierpieñ 20, 2002
PAP
Talmud Jako Rodzaj Midrasz'u
luty 27, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
Prokuratorski rynsztok
maj 1, 2003
PAP
Kozio³ ofiarny
marzec 6, 2005
Z³y Omen?
marzec 27, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Niemcy krytykuj¹ niskie podatki w Europie Wschodniej
kwiecieñ 11, 2004
PAP
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2012 Polskie Niezale¿ne Media